วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ฟาร์มเห็ดพัทยา

ฟาร์มเห็ด พัทยา   เราได้จัดทำก้อนเห็ดที่ได้มาตรฐาน เพื่อ " ขายก้อน" ใ้หกับลูกค้าที่สนใจรับไปเปิดดอกในราคาไม่แพง อาทิเช่น เห็ดขอน  เห็ดนางฟ้าภูฐาน   เห็ดหูหนู เห็ดยานางิ เ็ห็ดบด หรือ เห็ดกระด้าง  ในราคาไม่แพง และเรายังเน้นบริการหลังการขายใ้ห้กับลูกค้าที่ซื้อก้อนไปเปิดดอกเป็นอย่าง ดี   "ฟาร์มเห็ดพัทยา" เรามีพื้นที่ไม่มากในการทำฟาร์มเห็ด  ใช้พื่้นทำทั้งหมด  1 งาน 30 ตารางวา  ในการทำโรงเรื่อนและสถานที่ทำก้อนเห็ด ทำโรงเปิดดอกได้ 7 โรง  โรงทำก้อนเห็ด 1 โรง  ทำห้องเขี่ยเชี้อ 1 โรง เช่าที่ อีก 1 งานกว่าๆ  ทำโรงเปิดดอก อีก 8 โรง  และยังเช่าที่อีก7 ไร่ เพื่อทำโรงผลิตก้อนเห็ดให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เราผลิตก้อนได้วันละ 3000-4000 ก้ัอนต่อวัน(ไม่รวมฟาร์มเห็ดสาขา2) เรามีโรงบ่มก้อนเพื่อบ่มให้ลูกค้าจนเต็มก่อนจะนำไปเปิดดอก  ประมาณ 60000 ก้อน และเรายังเปิดให้ลูกค้าที่สนใจเข้ามาดูวิธีการทำก้อนเห็ดหรือต้องการที่จะมา เรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพก็ยินดีรับสอน  และเรายังขยายกิจการไปทำที่ หนองใหญ (บ่อทอง ชลบุรี) เพื่อเปิดดอกเก็บผลผลิตส่งตลาด เราค่อยๆคิดและเราก็ค่อยๆขยายกิจไปเลื่อยๆ สักวันเราก็จะสำเร็จ  เหมือนกับทุกคนที่คิดจะทำฟาร์มเห็ด ทุกคนสามารถทำได้ เพียงแต่ต้องเดินให้ถูกทาง ปรึกษาคนที่เขาประสบความสำเร็จ ความรู้ที่เราได้จะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ 1 ใหม่  ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่คิดจะประกอบอาชีพหรือจะทำฟาร์มเห็ด ก็ขอให้ประสบความสำเร็จ มุ่งมั่น ขยัน อดทน สำเร็จแน่นอนครับ      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น